สินค้าและบริการ

หน้าต่างเหล็ก

รายละเอียด


วงกบและกรอบบานมีให้เลือกใช้หลายแบบ ดังนี้
วงกบ : 2 x 4,  1 ½ x 3 
เหล็กพับขึ้นรูป :
Z1,  Z1 ¼ หรือพับตามต้องการ
กรอบบาน :
1 ¼ x 3,  1 ½ x 3,  1 ½ x 4
กรอบบานพับขึ้นรูป :
Z1,  Z1 ¼

โดยทางบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ออกแบบ ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ได้ การผลิตมีทั้งทำสีรองพื้นและสีสำเร็จรูป Polyester Powder Coating